Development of monomorphic ventricular tachycardia in a patient with fever-induced Brugada syndrome

Yuriko Sato, Yoshiyasu Aizawa, Taishi Fujisawa, Shogo Ito, Kousuke Katano, Nozomi Fuse, Akira Miyabe, Kimihiro Osada, Ryuuma Ishihara, Atushi Tosaka, Toshitake Tamamura, Taisuke Mizumura, Youichi Sugimura, Kazuaki Nakajima, Yoshinori Katsumata, Takahiko Nishiyama, Takehiro Kimura, Yoshiko Furukawa, Seiji Takatsuki, Kenjiro KosakiKeiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Development of monomorphic ventricular tachycardia in a patient with fever-induced Brugada syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences