Development of nano and micro SQUIDs based on Al tunnel junctions

Ryosuke Ishiguro, Eiichiro Watanabe, Daisuke Sakuma, Tomoya Shinozaki, Shogo Tsuchiya, Yusuke Nago, Hirotaka Osato, Daiju Tsuya, Hiromi Kashiwaya, Satoshi Kashiwaya, Shintaro Nomura, Hideaki Takayanagi, Yoshiteru Maeno

Research output: Contribution to journalConference articlepeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development of nano and micro SQUIDs based on Al tunnel junctions'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy