Diffusion-tensor MRI and tractography of the esophageal wall ex vivo

Ichiro Yamada, Keigo Hikishima, Naoyuki Miyasaka, Yutaka Tokairin, Tatsuyuki Kawano, Eisaku Ito, Daisuke Kobayashi, Yoshinobu Eishi, Hideyuki Okano, Hitoshi Shibuya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Diffusion-tensor MRI and tractography of the esophageal wall ex vivo'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences