Early enteral nutrition shortens ICU stays

Ai Fujimoto, Katsunori Yoshihara, Takaya Tsubota, Yoshihito Sakata, Satoshi Hamada, Hiroshi Masuhara, Satoshi Yajima, Kazuyoshi Tamaki, Yumiko Shibata, Hiroshi Ito, Naoshi Kikuchi, Hitomi Yuzawa, Tomoharu Kawase, Yasunari Sakamoto, Mitsuru Honda, Yoshinori Igarashi, Yasukiyo Sumino

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Early enteral nutrition shortens ICU stays'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences