Effect of blood cyclosporine concentration on the outcome of hematopoietec stem cell transplantation from an HLA-matched sibling donor

Yoshinobu Kanda, Rie Hyo, Takuya Yamashita, Katsumichi Fujimaki, Kumi Oshima, Masahiro Onoda, Takehiko Mori, Toru Sakura, Masatsugu Tanaka, Miwa Sakai, Jun Taguchi, Mineo Kurakawa, Atsuo Maruta, Shinichiro Okamoto, Hisashi Sakamaki

Research output: Contribution to journalArticle

27 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Effect of blood cyclosporine concentration on the outcome of hematopoietec stem cell transplantation from an HLA-matched sibling donor'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences