Efficacy and safety of a novel endothelin receptor antagonist, macitentan, in japanese patients with pulmonary arterial hypertension

Nobuhiro Tahara, Hiroaki Dobashi, Keiichi Fukuda, Masanori Funauchi, Masaru Hatano, Satoshi Ikeda, Shuji Joho, Yasuki Kihara, Takeshi Kimura, Takahisa Kondo, Masakazu Matsushita, Tohru Minamino, Norifumi Nakanishi, Yukio Ozaki, Tsutomu Saji, Satoshi Sakai, Nobuhiro Tanabe, Hiroshi Watanabe, Hidehiro Yamada, Koichiro YoshiokaShigetake Sasayama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Efficacy and safety of a novel endothelin receptor antagonist, macitentan, in japanese patients with pulmonary arterial hypertension'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences