Electrical stimulation modulates fate determination of differentiating embryonic stem cells

Masahisa Yamada, Kentaro Tanemura, Seiji Okada, Akio Iwanami, Masaya Nakamura, Hideaki Mizuno, Michiru Ozawa, Ritsuko Ohyama-Goto, Naohito Kitamura, Masako Kawano, Kyoko Tan-Takeuchi, Chiho Ohtsuka, Atsushi Miyawaki, Akihiko Takashima, Masaharu Ogawa, Yoshiaki Toyama, Hideyuki Okano, Takashi Kondo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

134 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Electrical stimulation modulates fate determination of differentiating embryonic stem cells'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences