Elevation of serum eosinophil cationic protein in primary biliary cirrhosis

Shingo Miyaguchi, Masaya Oda, Masaya Tamano, Kiyoshi Matsubara, Yoshiki Ishikawa, Hiroshi Kaneko, Yoshitaka Kamegaya, Toshio Morizane, Hidetsugu Saito, Masaharu Tsuchiya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Elevation of serum eosinophil cationic protein in primary biliary cirrhosis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences