Embryonic type Na + channel β-subunit, SCN3B masks the disease phenotype of Brugada syndrome

Shinichiro Okata, Shinsuke Yuasa, Tomoyuki Suzuki, Shogo Ito, Naomasa Makita, Tetsu Yoshida, Min Li, Junko Kurokawa, Tomohisa Seki, Toru Egashira, Yoshiyasu Aizawa, Masaki Kodaira, Chikaaki Motoda, Gakuto Yozu, Masaya Shimojima, Nozomi Hayashiji, Hisayuki Hashimoto, Yusuke Kuroda, Atsushi Tanaka, Mitsushige MurataTakeshi Aiba, Wataru Shimizu, Minoru Horie, Kaichiro Kamiya, Tetsushi Furukawa, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Embryonic type Na + channel β-subunit, SCN3B masks the disease phenotype of Brugada syndrome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences