Endoscopic and Clinicopathological Features of Superficial Non-Ampullary Duodenal Tumor Based on the Mucin Phenotypes

Yoichi Akazawa, Hiroya Ueyama, Sho Tsuyama, Atsushi Ikeda, Noboru Yatagai, Hiroyuki Komori, Tsutomu Takeda, Kohei Matsumoto, Kenshi Matsumoto, Takashi Hashimoto, Natsumi Tomita, Yoshiaki Kajiyama, Motohiko Kato, Takashi Yao, Akihito Nagahara

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Endoscopic and Clinicopathological Features of Superficial Non-Ampullary Duodenal Tumor Based on the Mucin Phenotypes'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences