Endoscopic surgery in Japan: The 12th national survey(2012-2013) by the Japan Society for Endoscopic Surgery

Toshio Bandoh, Norio Shiraishi, Yuichi Yamashita, Toshiro Terachi, Makoto Hashizume, Shigeo Akira, Toshiaki Morikawa, Yuko Kitagawa, Katsuhiko Yanaga, Shunsuke Endo, Kiyoshi Onishi, Shuji Takiguchi, Yasuhiro Tamaki, Toru Hasegawa, Hiromitsu Mimata, Minoru Tabata, Ryohei Yozu, Masafumi Inomata, Sumio Matsumoto, Seigo KitanoMasahiko Watanabe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Endoscopic surgery in Japan: The 12th national survey(2012-2013) by the Japan Society for Endoscopic Surgery'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences