Erratum: Ultra-High-Resolution Computed Tomography of the Lung: Image Quality of a Prototype Scanner (PLoS ONE (2015) 10:9 (e0137165) DOI: 10.1371/journal.pone.0137165)

Ryutaro Kakinuma, Noriyuki Moriyama, Yukio Muramatsu, Shiho Gomi, Masahiro Suzuki, Hirobumi Nagasawa, Masahiko Kusumoto, Tomohiko Aso, Yoshihisa Muramatsu, Takaaki Tsuchida, Koji Tsuta, Akiko Miyagi Maeshima, Naobumi Tochigi, Shunichi Watanabe, Naoki Sugihara, Shinsuke Tsukagoshi, Yasuo Saito, Masahiro Kazama, Kazuto Ashizawa, Kazuo AwaiOsamu Honda, Hiroyuki Ishikawa, Naoya Koizumi, Daisuke Komoto, Hiroshi Moriya, Seitaro Oda, Yasuji Oshiro, Masahiro Yanagawa, Noriyuki Tomiyama, Hisao Asamura

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Erratum: Ultra-High-Resolution Computed Tomography of the Lung: Image Quality of a Prototype Scanner (PLoS ONE (2015) 10:9 (e0137165) DOI: 10.1371/journal.pone.0137165)'. Together they form a unique fingerprint.