Establishment of novel embryonic stem cell lines derived from the common marmoset (Callithrix jacchus)

Erika Sasaki, Kisaburo Hanazawa, Ryo Kurita, Akira Akatsuka, Takahito Yoshizaki, Hajime Ishii, Yoshikuni Tanioka, Yasuyuki Ohnishi, Hiroshi Suemizu, Ayako Sugawara, Norikazu Tamaoki, Kiyoko Izawa, Yukoh Nakazaki, Hiromi Hamada, Hirofumi Suemori, Shigetaka Asano, Norio Nakatsuji, Hideyuki Okano, Kenzaburo Tani

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

124 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Establishment of novel embryonic stem cell lines derived from the common marmoset (Callithrix jacchus)'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences