Estimating postoperative left ventricular volume: Identification of responders to surgical ventricular reconstruction

Satoru Wakasa, Yoshiro Matsui, Junjiro Kobayashi, Yasunori Cho, Hitoshi Yaku, Goro Matsumiya, Tadashi Isomura, Shuichiro Takanashi, Akihiko Usui, Ryuzo Sakata, Tatsuhiko Komiya, Yoshiki Sawa, Yoshikatsu Saiki, Hideyuki Shimizu, Atsushi Yamaguchi, Kimikazu Hamano, Hirokuni Arai

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Estimating postoperative left ventricular volume: Identification of responders to surgical ventricular reconstruction'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences