Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps

Shinji Tanaka, Yusuke Saitoh, Takahisa Matsuda, Masahiro Igarashi, Takayuki Matsumoto, Yasushi Iwao, Yasumoto Suzuki, Hiroshi Nishida, Toshiaki Watanabe, Tamotsu Sugai, Ken ichi Sugihara, Osamu Tsuruta, Ichiro Hirata, Nobuo Hiwatashi, Hiroshi Saito, Mamoru Watanabe, Kentaro Sugano, Tooru Shimosegawa

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

101 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Evidence-based clinical practice guidelines for management of colorectal polyps'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences