Expansion of α-galactosylceramide-stimulated Vα24+ NKT cells cultured in the absence of animal materials

Yukie Harada, Osamu Imataki, Yuji Heike, Hiroyuki Kawai, Akihiro Shimosaka, Shin Ichiro Mori, Masahiro Kami, Ryuji Tanosaki, Yoshinori Ikarashi, Akira Iizuka, Mitsuji Yoshida, Hiro Wakasugi, Shigeru Saito, Yoichi Takaue, Masao Takei, Tadao Kakizoe

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Expansion of α-galactosylceramide-stimulated Vα24+ NKT cells cultured in the absence of animal materials'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences