Expression of ADAMTS4 (aggrecanase-1) in human osteoarthritic cartilage

Satoko Naito, Takayuki Shiomi, Aiko Okada, Tokuhiro Kimura, Miyuki Chijiiwa, Yoshinari Fujita, Taku Yatabe, Koichiro Komiya, Hiroyuki Enomoto, Kyosuke Fujikawa, Yasunori Okada

Research output: Contribution to journalArticle

91 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Expression of ADAMTS4 (aggrecanase-1) in human osteoarthritic cartilage'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences