Extensive bowel necrosis related to bevacizumab in metastatic rectal cancer patient: A case report and review of literature

Satoshi Takada, Yoshinori Hoshino, Homare Ito, Yohei Masugi, Toshiaki Terauchi, Kazuhiro Endo, Masaru Kimata, Junji Furukawa, Hiroharu Shinozaki, Kenji Kobayashi, Yoshiro Ogata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Extensive bowel necrosis related to bevacizumab in metastatic rectal cancer patient: A case report and review of literature'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences