Factors Associated with Doses of Mood Stabilizers in Real-world Outpatients with Bipolar Disorder

Norio Yasui-Furukori, Naoto Adachi, Yukihisa Kubota, Takaharu Azekawa, Eiichiro Goto, Koji Edagawa, Eiichi Katsumoto, Seiji Hongo, Hitoshi Ueda, Kazuhira Miki, Masaki Kato, Reiji Yoshimura, Atsuo Nakagawa, Toshiaki Kikuchi, Takashi Tsuboi, Koichiro Watanabe, Kazutaka Shimoda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Factors Associated with Doses of Mood Stabilizers in Real-world Outpatients with Bipolar Disorder'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences