Familial hypercholesterolemia: Executive summary of the Japan atherosclerosis society(JAS) guidelines for the diagnosis and prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases in Japan-2012 version

Tamio Teramoto, Jun Sasaki, Shun Ishibashi, Sadatoshi Birou, Hiroyuki Daida, Seitaro Dohi, Genshi Egusa, Takafumi Hiro, Kazuhiko Hirobe, Mami Iida, Shinji Kihara, Makoto Kinoshita, Chizuko Maruyama, Takao Ohta, Tomonori Okamura, Shizuya Yamashita, Masayuki Yokode, Koutaro Yokote, Mariko Harada-Shiba, Hidenori AraiHideaki Bujo, Atsushi Nohara, Takao Ohta, Shinichi Oikawa, Tomoo Okada, Akihiko Wakatsuki

Research output: Contribution to journalComment/debatepeer-review

28 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Familial hypercholesterolemia: Executive summary of the Japan atherosclerosis society(JAS) guidelines for the diagnosis and prevention of atherosclerotic cardiovascular diseases in Japan-2012 version'. Together they form a unique fingerprint.