Fatty Acid Synthesis Is Indispensable for Survival of Human Pluripotent Stem Cells

Sho Tanosaki, Shugo Tohyama, Jun Fujita, Shota Someya, Takako Hishiki, Tomomi Matsuura, Hiroki Nakanishi, Takayo Ohto-Nakanishi, Tomohiko Akiyama, Yuika Morita, Yoshikazu Kishino, Marina Okada, Hidenori Tani, Yusuke Soma, Kazuaki Nakajima, Hideaki Kanazawa, Masahiro Sugimoto, Minoru Ko, Makoto Suematsu, Keiichi Fukuda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

25 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Fatty Acid Synthesis Is Indispensable for Survival of Human Pluripotent Stem Cells'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology