First experimental demonstration of disaggregated emergency optical system for Quick Disaster Recovery

Masaki Shiraiwa, Noboru Yoshikane, Sugang Xu, Takehiro Tsuritani, Naoki Miyata, Tatsuo Mori, Masatake Miyabe, Toru Katagiri, Sota Yoshida, Masaki Tanaka, Tomofumi Hayashi, Hidetsugu Sugiyama, Ikuo Satou, Mashito Mikuni, Satoru Okamoto, Naoaki Yamanaka, Yoshinari Awaji, Naoya Wada

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'First experimental demonstration of disaggregated emergency optical system for Quick Disaster Recovery'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science