Frequency and Consequences of Cognitive Impairmentin Patients Underwent Transcatheter Aortic Valve Implantation

Ryo Yanagisawa, Makoto Tanaka, Fumiaki Yashima, Takahide Arai, Takashi Kohno, Hideyuki Shimizu, Keiichi Fukuda, Toru Naganuma, Kazuki Mizutani, Motoharu Araki, Norio Tada, Futoshi Yamanaka, Shinichi Shirai, Minoru Tabata, Hiroshi Ueno, Kensuke Takagi, Akihiro Higashimori, Yusuke Watanabe, Masanori Yamamoto, Kentaro Hayashida

Research output: Contribution to journalArticle

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Frequency and Consequences of Cognitive Impairmentin Patients Underwent Transcatheter Aortic Valve Implantation'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences