Gastric carcinoma: Evaluation with diffusion-tensor MR imaging and tractography ex vivo

Ichiro Yamada, Keigo Hikishima, Naoyuki Miyasaka, Keiji Kato, Kazuyuki Kojima, Tatsuyuki Kawano, Eisaku Ito, Daisuke Kobayashi, Yoshinobu Eishi, Hideyuki Okano

Research output: Contribution to journalArticle

5 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Gastric carcinoma: Evaluation with diffusion-tensor MR imaging and tractography ex vivo'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences