Gastroenterological surgery: esophagus

Yuko Kitagawa, Hitoshi Idani, Haruhiro Inoue, Harushi Udagawa, Ichiro Uyama, Harushi Osugi, Natsuya Katada, Hiroya Takeuchi, Yasunori Akutsu, Shinya Asami, Ken Ishikawa, Akihiko Okamura, Taiki Ono, Fumihiko Kato, Toshiki Kawabata, Koichi Suda, Tomoko Takesue, Tsuyoshi Tanaka, Mai Tsutsui, Kei HosodaSatoru Matsuda, Tatsuo Matsuda, Mariko Mani, Tatsuya Miyazaki

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gastroenterological surgery: esophagus'. Together they form a unique fingerprint.