Gastroenterological Surgery: Stomach

Ichiro Uyama, Hiroshi Okabe, Kazuyuki Kojima, Seiji Satoh, Norio Shiraishi, Koichi Suda, Shuji Takiguchi, Eishi Nagai, Tetsu Fukunaga

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Gastroenterological Surgery: Stomach'. Together they form a unique fingerprint.