Gene expression signature and the prediction of ulcerative colitis-associated colorectal cancer by DNA microarray

Toshiaki Watanabe, Takashi Kobunai, Etsuko Toda, Takamitsu Kanazawa, Yoshihiro Kazama, Junichiro Tanaka, Toshiaki Tanaka, Yoko Yamamoto, Keisuke Hata, Tetsu Kojima, Tadashi Yokoyama, Tsuyoshi Konishi, Yoshihiro Okayama, Yoshikazu Sugimoto, Toshinori Oka, Shin Sasaki, Yohichi Ajioka, Tetsuichiro Muto, Hirokazu Nagawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

51 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Gene expression signature and the prediction of ulcerative colitis-associated colorectal cancer by DNA microarray'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences