Gene transfer of high-mobility group box 1 box-A domain in a rat acute liver failure model

Masayuki Tanaka, Masahiro Shinoda, Atsushi Takayanagi, Go Oshima, Ryo Nishiyama, Kazumasa Fukuda, Hiroshi Yagi, Tetsu Hayashida, Yohei Masugi, Koichi Suda, Shingo Yamada, Taku Miyasho, Taizo Hibi, Yuta Abe, Minoru Kitago, Hideaki Obara, Osamu Itano, Hiroya Takeuchi, Michiie Sakamoto, Minoru TanabeIkuro Maruyama, Yuko Kitagawa

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Gene transfer of high-mobility group box 1 box-A domain in a rat acute liver failure model'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences