Genetic polymorphism in the TRAF3IP2 gene is associated with psoriasis vulgaris in a Japanese population

Mitsuha Hayashi, Tomomitsu Hirota, Hidehisa Saeki, Hidemi Nakagawa, Yozo Ishiuji, Hiroyuki Matsuzaki, Yuichiro Tsunemi, Toyoaki Kato, Sayaka Shibata, Makoto Sugaya, Shinichi Sato, Yayoi Tada, Satoru Doi, Akihiko Miyatake, Kouji Ebe, Emiko Noguchi, Tamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Hitokazu Esaki, Satoshi TakeuchiMasutaka Furue, Mayumi Tamari

Research output: Contribution to journalLetterpeer-review

6 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Genetic polymorphism in the TRAF3IP2 gene is associated with psoriasis vulgaris in a Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.