Genome-wide association study identifies eight new susceptibility loci for atopic dermatitis in the Japanese population

Tomomitsu Hirota, Atsushi Takahashi, Michiaki Kubo, Tatsuhiko Tsunoda, Kaori Tomita, Masafumi Sakashita, Takechiyo Yamada, Shigeharu Fujieda, Shota Tanaka, Satoru Doi, Akihiko Miyatake, Tadao Enomoto, Chiharu Nishiyama, Nobuhiro Nakano, Keiko Maeda, Ko Okumura, Hideoki Ogawa, Shigaku Ikeda, Emiko Noguchi, Tohru SakamotoNobuyuki Hizawa, Koji Ebe, Hidehisa Saeki, Takashi Sasaki, Tamotsu Ebihara, Masayuki Amagai, Satoshi Takeuchi, Masutaka Furue, Yusuke Nakamura, Mayumi Tamari

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

206 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genome-wide association study identifies eight new susceptibility loci for atopic dermatitis in the Japanese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences