Genome-wide copy number analysis and systematic mutation screening in 58 patients with hypogonadotropic hypogonadism

Yoko Izumi, Erina Suzuki, Susumu Kanzaki, Shuichi Yatsuga, Saori Kinjo, Maki Igarashi, Tetsuo Maruyama, Shinichiro Sano, Reiko Horikawa, Naoko Sato, Kazuhiko Nakabayashi, Kenichiro Hata, Akihiro Umezawa, Tsutomu Ogata, Yasunori Yoshimura, Maki Fukami

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genome-wide copy number analysis and systematic mutation screening in 58 patients with hypogonadotropic hypogonadism'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences