Genomic profiling of large-cell neuroendocrine carcinoma of the lung

Tomohiro Miyoshi, Shigeki Umemura, Yuki Matsumura, Sachiyo Mimaki, Satoshi Tada, Hideki Makinoshima, Genichiro Ishii, Hibiki Udagawa, Shingo Matsumoto, Kiyotaka Yoh, Seiji Niho, Hironobu Ohmatsu, Keiju Aokage, Tomoyuki Hishida, Junji Yoshida, Kanji Nagai, Koichi Goto, Masahiro Tsuboi, Katsuya Tsuchihara

Research output: Contribution to journalArticle

55 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Genomic profiling of large-cell neuroendocrine carcinoma of the lung'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences