Guidelines for treatment of renal injury during cancer chemotherapy 2016

Shigeo Horie, Mototsugu Oya, Masaomi Nangaku, Yoshinari Yasuda, Yasuhiro Komatsu, Motoko Yanagita, Yuko Kitagawa, Hiroyuki Kuwano, Hiroyuki Nishiyama, Chikashi Ishioka, Hiromasa Takaishi, Hideki Shimodaira, Akira Mogi, Yuichi Ando, Koji Matsumoto, Daisuke Kadowaki, Satoru Muto

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

41 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Guidelines for treatment of renal injury during cancer chemotherapy 2016'. Together they form a unique fingerprint.