H 2 mediates cardioprotection via involvements of K ATP channels and permeability transition pores of mitochondria in dogs

Akemi Yoshida, Hiroshi Asanuma, Hideyuki Sasaki, Shoji Sanada, Satoru Yamazaki, Yoshihiro Asano, Yoshiro Shinozaki, Hidezo Mori, Akito Shimouchi, Motoaki Sano, Masanori Asakura, Tetsuo Minamino, Seiji Takashima, Masaru Sugimachi, Naoki Mochizuki, Masafumi Kitakaze

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

39 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'H 2 mediates cardioprotection via involvements of K ATP channels and permeability transition pores of mitochondria in dogs'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences