High-resolution characterization of a hepatocellular carcinoma genome

Yasushi Totoki, Kenji Tatsuno, Shogo Yamamoto, Yasuhito Arai, Fumie Hosoda, Shumpei Ishikawa, Shuichi Tsutsumi, Kohtaro Sonoda, Hirohiko Totsuka, Takuya Shirakihara, Hiromi Sakamoto, Linghua Wang, Hidenori Ojima, Kazuaki Shimada, Tomoo Kosuge, Takuji Okusaka, Kazuto Kato, Jun Kusuda, Teruhiko Yoshida, Hiroyuki AburataniTatsuhiro Shibata

Research output: Contribution to journalArticle

217 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'High-resolution characterization of a hepatocellular carcinoma genome'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences