Honesty mediates the relationship between serotonin and reaction to unfairness

Hidehiko Takahashi, Harumasa Takano, Colin F. Camerer, Takashi Ideno, Shigetaka Okubo, Hiroshi Matsui, Yuki Tamari, Kazuhisa Takemura, Ryosuke Arakawa, Fumitoshi Kodaka, Makiko Yamada, Yoko Eguchi, Toshiya Murai, Yoshiro Okubo, Motoichiro Kato, Hiroshi Ito, Tetsuya Suhara

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

34 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Honesty mediates the relationship between serotonin and reaction to unfairness'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences