Hypotonic Duodenography with the Use of Glucagon

Hiromasa Ishii, Tomonori Kamiya, Yoshihide Oda, Fumio Okuno, Satoshi Takagi, Sadakazu Aiso, Mamoru Yoshizawa, Masaharu Tsuchiya

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hypotonic Duodenography with the Use of Glucagon'. Together they form a unique fingerprint.