Hypoxic regulation of the cerebral microcirculation is mediated by a carbon monoxide-sensitive hydrogen sulfide pathway

Takayuki Morikawa, Mayumi Kajimura, Tomomi Nakamura, Takako Hishiki, Tsuyoshi Nakanishi, Yoshinori Yukutake, Yoshiko Nagahata, Mami Ishikawa, Katsuji Hattori, Toshiki Takenouchi, Takao Takahashi, Isao Ishii, Kazuko Matsubara, Yasuaki Kabe, Shinichiro Uchiyama, Eiichiro Nagata, Moataz M. Gadalla, Solomon H. Snyder, Makoto Suematsu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

158 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Hypoxic regulation of the cerebral microcirculation is mediated by a carbon monoxide-sensitive hydrogen sulfide pathway'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences