I2020T mutant LRRK2 iPSC-derived neurons in the Sagamihara family exhibit increased Tau phosphorylation through the AKT/GSK-3ß signaling pathway

Etsuro Ohta, Tomoko Nihira, Akiko Uchino, Yoichi Imaizumi, Yohei Okada, Wado Akamatsu, Kayoko Takahashi, Hideki Hayakawa, Makiko Nagai, Manabu Ohyama, Masafuchi Ryo, Mieko Ogino, Shigeo Murayama, Akihiko Takashima, Kazutoshi Nishiyama, Yoshikuni Mizuno, Hideki Mochizuki, Fumiya Obata, Hideyuki Okano

Research output: Contribution to journalArticle

32 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'I2020T mutant LRRK2 iPSC-derived neurons in the Sagamihara family exhibit increased Tau phosphorylation through the AKT/GSK-3ß signaling pathway'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences