Identification of a WT1 protein-derived peptide, WT1187, as a HLA-A*0206-restricted, WT1-specific CTL epitope

Zheyu Li, Yoshihiro Oka, Akihiro Tsuboi, Fumihiro Fujiki, Yukie Harada, Hiroko Nakajima, Tomoki Masuda, Yoko Fukuda, Mai Kawakatsu, Soyoko Morimoto, Takamasa Katagiri, Naoya Tatsumi, Naoki Hosen, Toshiaki Shirakata, Sumiyuki Nishida, Yutaka Kawakami, Keiko Udaka, Ichiro Kawase, Yusuke Oji, Haruo Sugiyama

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Identification of a WT1 protein-derived peptide, WT1<sub>187</sub>, as a HLA-A*0206-restricted, WT1-specific CTL epitope'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences