Identification of MMP1 as a novel risk factor for intracranial aneurysms in ADPKD using iPSC models

Tomonaga Ameku, Daisuke Taura, Masakatsu Sone, Tomohiro Numata, Masahiro Nakamura, Fumihiko Shiota, Taro Toyoda, Satoshi Matsui, Toshikazu Araoka, Tetsuhiko Yasuno, Shin Ichi Mae, Hatasu Kobayashi, Naoya Kondo, Fumiyo Kitaoka, Naoki Amano, Sayaka Arai, Tomoko Ichisaka, Norio Matsuura, Sumiko Inoue, Takuya YamamotoKazutoshi Takahashi, Isao Asaka, Yasuhiro Yamada, Yoshifumi Ubara, Eri Muso, Atsushi Fukatsu, Akira Watanabe, Yasunori Sato, Tatsutoshi Nakahata, Yasuo Mori, Akio Koizumi, Kazuwa Nakao, Shinya Yamanaka, Kenji Osafune

Research output: Contribution to journalArticle

19 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identification of MMP1 as a novel risk factor for intracranial aneurysms in ADPKD using iPSC models'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences