Impact of HIV Infection on Transplant Outcomes after Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation: A Retrospective Study of Japanese Registry Data

Noriyoshi Yoshinaga, Junya Kanda, Yoshinobu Aisa, Shotaro Hagiwara, Takehiko Mori, Takahiro Fukuda, Yoji Ishida, Hisako Hashimoto, Koji Iwato, Yoshinobu Kanda, Mineo Kurokawa, Hideyuki Nakazawa, Shuichi Ota, Naoyuki Uchida, Tatsuo Ichinohe, Yoshiko Atsuta, Akifumi Takaori-Kondo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Impact of HIV Infection on Transplant Outcomes after Autologous Peripheral Blood Stem Cell Transplantation: A Retrospective Study of Japanese Registry Data'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences