Impact of the hospital volume and setting on postoperative complications of surgery for gastroenterological cancers in a regional area of Western Japan

Susumu Kunisawa, Haku Ishida, Hiroshi Ikai, Hiroaki Nagano, Toshiyoshi Fujiwara, Hideki Ohdan, Yoshiyuki Fujiwara, Yoshitsugu Tajima, Tomio Ueno, Yoshinori Fujiwara, Mitsuo Shimada, Yasuyuki Suzuki, Yuji Watanabe, Kazuhiro Hanazaki, Yoshihiro Kakeji, Hiraku Kumamaru, Arata Takahashi, Hiroaki Miyata, Yuichi Imanaka

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Impact of the hospital volume and setting on postoperative complications of surgery for gastroenterological cancers in a regional area of Western Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences