Incidence and prediction of outcome in hypoxic-ischemic encephalopathy in Japan

Masahiro Hayakawa, Yushi Ito, Shigeru Saito, Nobuaki Mitsuda, Sigeharu Hosono, Hitoshi Yoda, Kazutoshi Cho, Katsufumi Otsuki, Satoshi Ibara, Katsuo Terui, Kouji Masumoto, Takeshi Murakoshi, Akihito Nakai, Mamoru Tanaka, Tomohiko Nakamura

Research output: Contribution to journalArticle

26 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Incidence and prediction of outcome in hypoxic-ischemic encephalopathy in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences