Inferring alternative splicing patterns in mouse from a full-length cDNA library and microarray data

Hiromi Kochiwa, Ryosuke Suzuki, Takanori Washio, Rintaro Saito, Jun Kawai, Akira Shinagawa, Kazuhiro Shibata, Masayasu Yoshino, Masayoshi Itoh, Yoshiyuki Ishii, Takahiro Arakawa, Ayako Hara, Yoshifumi Fukunishi, Hideaki Konno, Jun Adachi, Shiro Fukuda, Katsunori Aizawa, Izawa Masaki, Katsuo Nishi, Hidenori KiyosawaShinji Kondo, Itaru Yamanaka, Tetsuya Saito, Hidemasa Bono, Piero Carninci, Yasushi Okazaki, Rika Miki, Yoshihide Hayashizaki, Masaru Tomita

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Inferring alternative splicing patterns in mouse from a full-length cDNA library and microarray data'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences