Interim analysis of post-marketing surveillance of eculizumab for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in Japan

Haruhiko Ninomiya, Naoshi Obara, Shigeru Chiba, Kensuke Usuki, Kaichi Nishiwaki, Itaru Matsumura, Tsutomu Shichishima, Shinichiro Okamoto, Jun ichi Nishimura, Kazuma Ohyashiki, Shinji Nakao, Kiyoshi Ando, Yoshinobu Kanda, Tatsuya Kawaguchi, Hideki Nakakuma, Daisuke Harada, Hirozumi Akiyama, Taroh Kinoshita, Keiya Ozawa, Mitsuhiro OmineYuzuru Kanakura

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Interim analysis of post-marketing surveillance of eculizumab for paroxysmal nocturnal hemoglobinuria in Japan'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences