Isolation and function of mouse tissue resident vascular precursors marked by myelin protein zero

Yoshiaki Kubota, Keiyo Takubo, Masanori Hirashima, Narihito Nagoshi, Kazuo Kishi, Yuji Okuno, Ayako Nakamura-Ishizu, Keigo Sano, Masato Murakami, Masatsugu Ema, Yoshiki Omatsu, Satoru Takahashi, Takashi Nagasawa, Masabumi Shibuya, Hideyuki Okano, Toshio Suda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

27 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Isolation and function of mouse tissue resident vascular precursors marked by myelin protein zero'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences