JSH Statement: Kyoto declaration on hypertension research in Asia

Masaaki Ito, Toshihiko Ishimitsu, Atsuhiro Ichihara, Hiroshi Itoh, Mitsuru Ohishi, Takayoshi Ohkubo, Hisashi Kai, Naoki Kashihara, Kazuomi Kario, Shigeyuki Saitoh, Takuya Tsuchihashi, Satoko Nakamura, Akira Nishiyama, Koichi Node, Naoyuki Hasebe, Jitsuo Higaki, Katsuyuki Miura, Hiromi Rakugi, Kouichi Tamura, Yuhei KawanoTakashi Yatabe, Yusuke Ohya, Sadayoshi Ito

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'JSH Statement: Kyoto declaration on hypertension research in Asia'. Together they form a unique fingerprint.