Key aspects of the safety study of a water-cooled fusion DEMO reactor

Makoto Nakamura, Kenji Tobita, Youji Someya, Hisashi Tanigawa, Werner Gulden, Yoshiteru Sakamoto, Takao Araki, Kazuhito Watanabe, Hisato Matsumiya, Kyoko Ishii, Hiroyasu Utoh, Haruhiko Takase, Takumi Hayashi, Akira Satou, Taisuke Yonomoto, Gianfranco Federici, Kunihiko Okano

Research output: Contribution to journalArticle

10 Citations (Scopus)

Fingerprint Dive into the research topics of 'Key aspects of the safety study of a water-cooled fusion DEMO reactor'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy