Laparoscopic-endoscopic cooperative surgery for ileal lipoma: A case report

Ryota Nakanishi, Yosuke Fukunaga, Toshiya Nagasaki, Shin Emoto, Kazuyoshi Hirayama, Satoshi Yoshioka, Yusuke Kitagawa, Satoru Honma, Tomoyuki Nagaoka, Shimpei Matsui, Tetsuro Tominaga, Hironori Minami, Shun Miyanari, Tomohiro Yamaguchi, Takashi Akiyoshi, Tsuyoshi Konishi, Yoshiya Fujimoto, Satoshi Nagayama, Shoichi Saito, Masashi Ueno

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Laparoscopic-endoscopic cooperative surgery for ileal lipoma: A case report'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences